CENÍK
 
 
 
• Vyšetření pro řidičský průkaz 450,- Kč (důchodci a studenti 350,- Kč)
 
• Vyšetření pro zdravotní průkaz 350,- Kč

• Vyšetření pro profesní účely 450,- Kč

• Pořízení výpisu z dokumentace 300,- Kč

• Vyšetření pro zbrojní pas 500,- Kč

• Potvrzení 100,- Kč

• Dotazník pro komerční pojišťovnu 450,- Kč

• Vyšetření pro lázně samoplátce 400,- Kč

• Očkování  200,- Kč

 Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 400,- Kč

 Komplexní vyšetření nepojištěného pacienta 800,- Kč

• Pořízení kopie na žádost pacienta 4,- Kč za stranu